Staze

T1, Pešterski greben, Sjenica. T1 obuhvata planine Pešterskog grebena – Jadovnik, Revuša, Ozren, Giljeva. Vrhovi: Orlovača (1693), Kamarišta (1641), Vetrenik (1581) i Jelenak (1617). Staza je markirana i odgovarajući putokazi su postavljeni.

T1.1, Pešterski greben, Sjenica – krak. Staza T1.1 predstavlja alternativnu vezu Skudle i vrha Orlovača, uspon sa južne strane Revuše. Predstavlja deo T1 mreže planinarskih staza. Staza je markirana i odgovarajući putokazi su postavljeni.

T3, Sjeničko jezero, Sjenica. Staza predstavlja vezu Državnog puta 21 (Sjenica – Ivanjica) sa nadaleko poznatim vidikovcem “Molitva” na Sjeničkom jezeru.