Čišćenje izletišta na Uvcu

U nedelju, 31. avgusta, članovi “Zmajevca” su organizovali akciju čišćenja izletišta na Uvcu. Problem nesavesnih građana koji za sobom ostavljaju smeće, ambalaže od pića i sredstva za higijenu traje duže vreme, jer ne postoji svest o čuvanju prirode i izletišta za druge posetioce.

Ovoj akciji se odazvao mali broj ljudi, što govori o niskom nivou interesovanja građana o javnoj čistoći i značaju Uvca za celo društvo. Ovom prilikom je izvršeno izvlačenje i sakupljanje velike količine smeća, pogotovu sa priobalnog područja sa srednjim rastinjem, koje je najviše kontaminirano staklenim ambalažama i bačenim bebi pelenama.

Iako se svake godine sprovode pojedinačne akcije čišćenja izletišta na Uvcu, neophodno je tu aktivnost sprovoditi svake godine dok se ne dođe do nekog kompletnijeg rešenja za odlaganje smeća posetilaca, ali i preventivne kontrole. Ovom prilikom je od lokalnog komunalnog preduzeća “Vrela” traženo da se na lokaciji ulaza na izletište, neposredno uz putni pravac Sjenica – Nova Varoš postavi kontejner koji bi se mogao prazniti redovno, a u koje bi svi posetioci mogli odložiti svoje smeće pri napuštanju izletišta.

PSD “Zmajevac” i ovom prilikom apeluje na sve posetioce izletišta na Uvcu da čuvaju prirodu i da za sobom ne ostavljaju smeće, da budu svesni da nisu jedini posetioci izletišta i da je Uvac ogledalo našeg društva.

 

Related Articles