Pešterski greben markiran

Naše planine su spremne za hiking. Aktivnost koja je u više navrata definisala staze preko naših jugozapadnih planina kpnačno je markirana. U zadnjem navratu, urađena je markacija i preko Ozrena, središnji deo staze koja nosi oznaku T1 (Trail 1). U ovom navratu postavljeni su putokazi na raškršćima prema Tičjem Polju i Caričini, u ponožju Vetrenika i Kamarišta.

Sada se od Skudle može do Prijevorca markiranom stazom i postavljenim putokazima. Sledeća aktivnost jeste povezivanje krakova prema Caričini i obnova oštećenih tabli.

Track (kml) za ovu stazu se može preuzeti OVDE.