Nova strana – Aktivnosti

Od sada, na novoj stranici AKTIVNOSTI se možete informisati o nastupajućim aktivnostima Društva. Osim informisanja o narednim aktivnostima, zadatak ove strane jeste objedinjavanje na jednom mestu svih planova aktivnosti kojima će se upravljati PSD “Zmajevac” Sjenica. Osim godišnjeg plana, važnu uglogu će predstavljati i mesečni planovi svih aktivnosti Društva. Na ovaj način želimo da olakšamo informisanje članova društva o svim aktivnostima i odlikuama koje se donose na sednicama PSD “Zmajevac” Sjenica.