“Zmajevci” u Bugojnu

Tradicionalni marš umrilim i poginulim članovima duštva “Koprivnica” iz Bugojna (BiH) je bio povod da se članovi društva “Zmajevac” Bahtijar Vatić, Dželal Mujagić, Sulejman Muftarević i Naser Rožajac druže sa planinarima iz Cazina, Kozarca, Donjeg Vakufa, Travnika, Zenice i Bugojna.

Ovaj marš je tradicionalnog karaktera, a dugačak je 27 km, između Bugojna i mesta Duboka. Na maršu održanom od 23. do 25. 11. 2012. učestvovalo je ukupno oko 200 učesnika, a članovi PSD “Zmajevac” imali su priliku da se bolje upoznaju sa domaćinom koji ima dugu tradiciju – planinarsko društvo iz Bugojna je nastalo 1954. godine, u čijem planinarskom domu su boravili i naši planinari. Kompletan marš predstavlja neobično iskustvo, ako se uzme u obzir da se maršuta naslanja na minska polja, zaostala iz minulog rata. Sa puta dugog 400 km, naši planinari su se vratili puni najlepših utisaka. Ovom prilikom planinari PSD “Zmajevac” su obišli i veleletnu džamiju Princeze Dževhere u Bugojnu.